PRIVACY

 

Privacy statement CASTING by SIEN JOSEPHINE

 

Inleiding

Casting by Sien Josephine neemt jouw privacy ernstig en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij streven dan ook naar transparantie en proberen zo duidelijk mogelijk te zijn in hoe we omgaan met uw privacy. Wij weten dat u ook uw privacy belangrijk vindt en daarom hebben wij uw privacy rechten en instellingen gebundeld zodat u zelf kan bepalen of en hoe uw informatie door Casting by Sien Josephine wordt gebruikt. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met

 

Wie is Casting by Sien Josephine?

Casting by Sien Josephine Comm.V., kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 59, ingeschreven in het KBO onder nummer 660598011 is een casting bureau dat verantwoordelijk is van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Hoe gebruikt Casting by Sien Josephine jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Casting by Sien Josephine jouw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Casting by Sien Josephine voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

 

Dienstverlening en klantenbeheer

 

 1. Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                   Naam, e-mailadres, alle gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren

Grondslag:                   Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens:                   Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag

Grondslag:                   Gerechtvaardigd belang (commercieel belang)

 

 1. Doeleinde: Website analytics

Gegevens:                   Surfgedrag, locatie

Grondslag:                   Gerechtvaardigd belang (commercieel belang)

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

We verzamelen volgende gegevens dewelke wij van U ontvangen hebben: e-mail, telefoon, adres, indien van toepassing de coordinaten van uw agent, foto’s, persoonsgegevens eigen aan een castingfiche (lengte, confectiematen, e.d.m.).

Wij ontvangen eveneens gegevens van onze partners waar u zelf van beslist of u met deze partijen wenst samen te werken.

BELANGRIJK: Indien u zelf een profiel aanmaakt via de website sienjosephine.com valt u onder het privacy beleid van IN THE PICTURE GROUP BVBA, dewelke minimaal dezelfde privacy-garanties voorziet. Tussen Casting by Sien Josephine en IN THE PICTURE GROUP bvba is een verwerkersovereenkomst afgesloten die deze samenwerking volgens de privacy-wetgeving vastlegt.

 

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wij geloven in het beperken van de gegevens die we verzamelen en beperken het gebruik en doel tot: (1) het mandaat dat aan ons is verstrekt, (2) als nodig om de Services die u heeft aangeschaft of waarmee u interactie heeft te leveren, of (3) als vereist of toegestaan voor wettelijke naleving of ander juridisch doel. Deze gebruiken omvatten:

 

Delen met vertrouwde derde partijen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met aangesloten bedrijven binnen ons bedrijf en met vertrouwde derden partijen waarmee we samenwerken zodat we onze diensten en oproepen aan u kunnen aanbieden. Onze diensten bestaan uit:

 • Aanbiedingen voor werk en vrijetijds-activiteiten waaronder bijvoorbeeld audities voor (stem)acteurs, figuranten, publiek in televisieshows, kandidaten in reality & quiz, modellen, zangers, muzikanten en anderen, dit allen binnen de audiovisuele sector.
 • Communiceren met u, via bijvoorbeeld interne berichten, e-mail, of enquêtes.
 • Voorstellen aan klanten, regisseurs, productiehuizen, agentschappen, fotografen, e.d.m.
 • Mogelijk maken van contact en/of onderhandelingen met derde partijen.

We delen uw persoonlijke gegevens alleen wanneer dat nodig is voor een derde partij om de verzochte diensten uit te voeren of wanneer dat namens ons nodig is. Deze derde partijen (en onderaannemers) vallen onder strenge voorwaarden voor gegevensverwerking en mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken, delen of behouden voor andere doeleinden dan als waarvoor ze specifiek zijn aangetrokken of zonder uw toestemming.

Wanneer een derde partij u bijkomende vragen stelt kan u met eigen toestemming en zonder enige verplichting hierop antwoorden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor deze vragen en u bent zelf verantwoordelijk voor de gegeven antwoorden. Casting by Sien Josephine blijft wel verantwoordelijk voor het beveiligen en adequaat encrypteren van deze gegevens binnen het platform.

 

Met u communiceren. We kunnen rechtstreeks contact met u opnemen, of via een derde partij serviceprovider betreffende producten of services waarvoor u zich heeft aangemeld, voor het leveren van transactionele of service-gerelateerde communicaties. We kunnen ook contact met u opnemen over aanbiedingen voor extra services waarvan wij denken dat u deze waardevol zult vinden als u ons hiervoor toestemming geeft, of waar toegestaan, gebaseerd op gerechtvaardigde interesse.

 

Overdracht van persoonlijke gegevens over de landsgrenzen. Als u onze services gebruikt in een land anders dan het land waar onze europese servers gestationeerd zijn, dan kunnen de communicaties met ons resulteren in de overdracht van uw persoonlijke gegevens over internationale grenzen. Daarnaast, wanneer u contact met ons opneemt, dan kunnen wij u support leveren vanaf een van onze locaties binnen de europese unie, buiten uw eigen land. In dit soort gevallen, wordt met uw persoonlijke gegevens steeds omgegaan volgens ons Privacybeleid.

 

In naleving van de wet, regelgeving en rechtshandhaving.

Wij werken samen met overheid, politie en justitie en met private partijen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en gehandhaafd. Wij geven uw gegevens door aan overheid, politie, justitie of private partijen voor zover dit naar ons oordeel noodzakelijk of passend is als reactie op vorderingen en juridische procedures (zoals dagvaardingverzoeken), om onze eigendommen en rechten of de eigendommen en rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van het publiek of een persoon te waarborgen of om activiteiten te voorkomen of te beëindigen die wij als onrechtmatig of onethisch beschouwen.

 

Websites van derden. Onze website bevat links naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de content van sites van derden. Lees het privacybeleid van de website die u bezoekt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens ende verwerking ervan:

 

 1. RECHT OP INZAGE EN PORTABILITEIT

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te downloaden. U kan inzage in deze persoonsgegevens aanvragen bij ons of ervoor kiezen zelf een profiel aan te maken via onze website, waardoor U ten allen tijde uw persoonsgegevens kan raadplegen, aanpassen en downloaden via een login-code. U kan ook Uw gegevens aan ons verstrekken, zodat wij deze in uw handmatig aangemaakt profiel updaten. De optie om Uw profiel te raadplegen kan ten allen tijde aangevraagd worden en kan door ons nooit geweigerd worden.

 

 1. RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. Bij handmatig aangemaakte profielen kan u ten allen tijde aan onze medewerkers gecorrigeerde/ge-update informatie delen, zodat wij deze kunnen aanpassen in uw profiel. Nadien zullen wij u een kopie van de aangepaste gegevens bezorgen.

 

 1. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

U heeft het recht om uw verwerkingen te beperken, zoals het uitsluiten van derde partijen of te beperken tot bepaalde doeleinden. Ook hier kan u ons bijvoorbeeld meedelen voor welke categorieën u in aanmerking wil komen (acteur, edelfigurant, figurant, model, zanger, danser, etc.).

 

 1. RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

U heeft het recht om uw profiel en bijhorende gegevens te verwijderen. Indien u dit wenst, kan u ten allen tijde onze medewerkers hiertoe verzoeken.

 

Alle verzoeken kunnen gestuurd worden naar . Casting by Sien Josephine zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat wij dergelijk verzoek hebben ontvangen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, rijksregisternummer (België) en Burgerservicenummer (BSN Nederland) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Casting by Sien Josephine zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Na controle van uw identiteit zal Casting by Sien Josephine betreffende kopie vernietigen.

Als u verzoekt om uw persoonlijke gegevens te wissen, en die gegevens zijn nodig voor de producten of diensten die u heeft aangeschaft, dan wordt dat verzoek alleen ingewilligd tot het punt waarop het niet langer nodig is voor de aangeschafte of vereiste Services voor onze wettelijke bedrijfsdoelen of juridische of contractuele vereisten betreffende informatieretentie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casting by Sien Josephine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kan eveneens op elk moment een vraag indienen om uw gegevens te verwijderen, waarna ten laatste na 30 dagen wij uw gegevens verwijderen. Wanneer u zelf een profiel aanmaakt via inschrijving via onze website voor oproepen en opdrachten te ontvangen is dit zolang u dit zelf wenst. U kan op elk moment uw profiel en uw persoonsgegevens verwijderen.

Bij bepaalde verwerkingen, zoals voor boekhoudkundige en andere verwerkingen die wettelijk noodzakelijk zijn kan het voorkomen dat ook na het verwijderen van uw profiel noodzakelijke gegevens bewaard blijven totdat er geen wettelijke noodzaak meer is om deze gegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens worden in die situatie voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan voor het voldoen aan deze wettelijke vereisten.

 

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Casting by Sien Josephine registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is. U kan deze functionele cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

 

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers de website van Casting by Sien Josephine gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Casting by Sien Josephine (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Casting by Sien Josephine. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Casting by Sien Josephine geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.
Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.

 

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van Casting by Sien Josephine gebruik maken.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Casting by Sien Josephine jouw gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Casting by Sien Josephine jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.